Obsługiwane urządzenia

Poniżej znajduje się lista urządzeń obsługiwanych przez aplikację na komputer OneTouch Reveal® od daty publikacji tej Instrukcji obsługi. Wszystkie wyszczególnione urządzenia umożliwiają przesyłanie danych. W tabeli znajdują się instrukcje dotyczące podłączenia. Tabela zawiera także informacje o cechach i funkcjach dostępnych dla poszczególnych obsługiwanych urządzeń.

Urządzenie Generuj trendy Usuń dane z urządzenia Synchronizacja zegarów Wykryj daty w przyszłości Wykryj błędy w datach Mac Instrukcje dotyczące połączenia
OneTouch Select Plus Flex® X X X X X X Wyłącz, a następnie połącz.
OneTouch Select® Plus X X X X X X Wyłącz, a następnie połącz.

Wymagania systemowe

Aby korzystać z aplikacji na komputer OneTouch Reveal® potrzebny jest komputer z łączem internetowym o prędkości co najmniej 256 kb/s (szybkie lub szerokopasmowe łącze internetowe). Komputer musi także spełniać poniższe wymagania. W przypadku niewymienionych urządzeń, należy odnieść się do informacji dostarczonych przez producenta urządzenia.

Wymagania sprzętowe

Wymagania dotyczące oprogramowania

Na komputerze muszą być zainstalowane następujące programy:

Aby umożliwić przesyłanie danych z urządzenia pacjenta, na komputerze muszą być zainstalowane następujące programy: